Inside Sales
Inside Sales
Získat nového zákazníka je drahé. Je na obchodnících, aby o ty stávající nepřicházeli, a aby s co nejmenšími náklady získávali nové. Společnost Inside Sales zvyšuje efektivitu práce obchodních týmů. Snižujeme náklady a optimalizujeme činnost nejen obchodníků a obchodních oddělení, ale i v navazujících útvarech. K prokazatelným úsporám dochází aplikací metodiky INSIDE SALES, jejímž základem je důkladná nezávislá analýza obchodu. Ta posuzuje přístup k trhu, motivaci obchodníků (KPI), a v neposlední řadě i správný profil členů obchodního týmu. Metodika INSIDE Sales umožní firmě segmentovat trh, lépe zvládat požadavky zákazníka a zefektivnit práci obchodního týmu.
Nastavujeme takové kontrolní mechanismy, které vám umožní zjistit nespokojenost zákazníka dříve, než se projeví jeho odchodem. Neřešte problémy s obchodem pozdě! Využijte metodiku INSIDE SALES.